Kunstprojecten op scholen

Grote projecten bestaan uit één week voor de hele school, of meerdere dagen verspreid over een bepaalde periode voor de gehele school. Elke groep werkt een aantal uur onder leiding van een van de kunstenaars aan het gekozen project, en werkt daarnaast nog verder onder leiding van de eigen docenten, aan de hand van door de kunstenaars opgestelde lesbrieven.

De opbouw van het project kan op twee manieren.

  • De leerlingen werken in verschillende workshops binnen het thema van het project aan eigen creaties. Deze worden aan het eind van het project getoond in een grote (levende) expositie
  • De verschillende groepen werken gezamenlijk aan 1 grote theatershow, waarbij elke groep binnen zijn eigen discipline zijn eigen steentje bijdraagt. In deze opbouw wordt er al in een vroeg stadium intensief samengewerkt door de verschillende groepen.

 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van De Kunstkaravaan, door het invullen van uw naam en e-mail adres. U wordt dan op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. De Kunstkaravaan zal uw e-mail adres nooit aan derden beschikbaar stellen. In elke nieuwsbrief staat vermeld hoe u zich weer eenvoudig kunt afmelden voor onze nieuwsbrieven.